WAT?

Het OCMW kan optreden als tussenpersoon tussen mensen onderling of tussen een persoon en een instelling. Het OCMW bemiddelt tussen een persoon en de gas-, elektriciteits- of watermaatschappij, daartoe werd een lokale adviesraad opgericht.

De Lokale AdviesCommissie (kortweg LAC) beslist of elektriciteit, gas en water mogen afgesloten worden bij huishoudelijke abonnees. Hiervoor moeten strikte procedures gevolgd worden en er mag slechts afgesloten worden in 3 gevallen: bij gevaar, bij fraude of bij klaarblijkelijke onwil. Gevaar en fraude zijn duidelijk. Het is moeilijker uit te maken wanneer er van "klaarblijkelijke onwil" sprake is. Daarom wordt de LAC in de schoot van het OCMW georganiseerd. Het is de leverancier die vraagt om te mogen afsluiten en het OCMW doet een onafhankelijk onderzoek om uit te maken of de abonnee niet wil of niet kan betalen en of er hulp kan en moet geboden worden. Of dat afsluiting gerechtvaardigd is. Er wordt in elk geval steeds onderzocht of afsluiting kan vermeden worden.
Wie afgesloten is kan de leverancier vragen om opnieuw aangesloten te worden. Als de leverancier niet reageert, dan moet de abonnee aan de LAC vragen om opnieuw aangesloten te worden. Heraansluiting kan als er geen gevaar meer is, of als er geen sprake meer is van fraude of klaarblijkelijke onwil.
Let wel: wie afgesloten is van elektriciteit zit niet noodzakelijk zonder stroom: als hij zijn budgetmeter oplaadt, heeft hij weer volle vermogen volgens het bedrag dat hij opgeladen heeft. Als dat bedrag opgebruikt is, dan valt hij wel zonder stroom tot hij opnieuw opgeladen heeft. Ook gas kan opgeladen worden maar voor water bestaat er nog geen budgetmeter.