VRIJWILLIGERSWERK IN HET WZC

Wie is vrijwilliger?
In principe kan iedereen die ouder is dan 16 jaar (of in het jaar zelf 16 wordt) als vrijwilliger werken.
Voor bepaalde categorieën van personen zijn eventueel voorwaarden gesteld.
- Werklozen en bruggepensioneerden (meldingsplicht, beslissing RVA)
- Arbeidsongeschikten (toelating adviserend geneesheer)
- Leefloners (meldingsplicht OCMW)

Waarom vrijwilliger worden?
Voor sommigen is de motivering voor de hand liggend. De reden om vrijwilliger te worden bevat vele doelstellingen:
- maatschappelijke meerwaarde erkennen en willen helpen realiseren
- Persoonlijke overtuiging
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen
- Sociale contacten
- Betrokkenheid
- Zinvolle tijdsbesteding
- Aansluiting bij persoonlijke interesse
- Plezier
- ...

Specifieke taken binnen ons WZC
De vrijwilligers kunnen onder meer instaan voor:
- Wandelen met de bewoners
- Een babbeltje slaan met de bewoners
- Hulp bij het maaltijdgebeuren
- Decoreren van afdelingen in bepaalde thema's
- Deelnemen aan animatieactiviteiten (uitstappen, spelnamiddag, ontbijtbuffetten,...)
- Feestelijkheden helpen verzorgen
- Bloemen en planten verzorgen
- Vervoer van bewoners binnenshuis
- Herstellen van kledij
- Helpen bij waterbedeling op de kamer
- ...

Vrijwilligers verzekerd?
De organisatie verzekert de vrijwilligers tegen volgende risico's:
- Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand
- Alle ongevallen die gerangschikt worden onder de categorie "arbeidsongevallen" of "beroepsziekten"

Voor meer info hieromtrent, kan u zich wenden tot de verantwoordelijken van de vrijwilligerswerking

Wederzijds respect
Voor ons WZC zijn vrijwilligers van zeer groot belang. Mensen die zich elke dag vrijwillig en met veel liefde inzetten voor zijn/haar medemens, verdienen heel veel respect.
Vandaar ook dat wij, als organisatie, heel vaak de vrijwilligers in de bloemetjes zetten. Hun aanwezigheid is voor ons en voor onze bewoners een belangrijke meerwaarde.
Jaarlijks worden ze dan ook getrakteerd op een verzorgd etentje met partners. Maar intussen krijgen ze vaak kleine attenties. We willen hen duidelijk maken hoeveel ze voor ons en voor de bewoners betekenen!

Interesse? Contacteer ons vrijblijvend: 051/61.60.77.

Tine De Witte

051/48.03.96
E-mail