VISIE EN MISSIE

Het Woonzorgcentrum Sint-Remigius is een erkend rust- en verzorgingstehuis (RVT). Dit wil zeggen dat in ons huis zowel valide bejaarden wonen die nog vrij zelfstandig leven, als mensen die veel lichamelijke verzorging nodig hebben. Wij bieden ook opvang en verzorging aan dementerende bejaarden. In Woonzorgcentrum Sint-Remigius zijn 54 eenpersoonskamers (waarvan 3 kortverblijfkamers) voorzien voor zorgbehoevende ouderen van minimum 65 jaar. Ons centrum is werkzaam binnen het groter geheel van het OCMW. De dagelijks verantwoordelijke van Sint-Remigius is de directeur, Stijn Van Maele. Een gans team - verzorging, verpleging, animatie, ergotherapie, kinesitherapie, sociale dienst, coördinerend arts, keuken, onderhoud, wasserij - staat ter beschikking van onze bewoners.