VISIE EN MISSIE

Het Woonzorgcentrum Sint-Remigius is een erkend rust- en verzorgingstehuis (RVT). Dit wil zeggen dat in ons huis zowel valide bejaarden wonen die nog vrij zelfstandig leven, als mensen die veel lichamelijke verzorging nodig hebben. Wij bieden ook opvang en verzorging aan dementerende bejaarden. In Woonzorgcentrum Sint-Remigius zijn 54 eenpersoonskamers (waarvan 3 kortverblijfkamers) voorzien voor zorgbehoevende ouderen van minimum 65 jaar. Ons centrum is werkzaam binnen het groter geheel van het OCMW. De dagelijks verantwoordelijke van Sint-Remigius is de directeur, Wim Van Rijckeghem. Een gans team - verzorging, verpleging, animatie, ergotherapie, kinesitherapie, sociale dienst, coördinerend arts, keuken, onderhoud, wasserij - staat ter beschikking van onze bewoners.

Wij, het OCMW, de directie en alle medewerkers van het woonzorgcentrum Sint-Remigius verbinden ons ertoe te voorzien in woon -en begeleidingsvormen voor ouderen. Onze opdracht bestaat erin om niet enkel een zorgcentrum te zijn, maar ook een wooncentrum: een omgeving waar ouderen zich thuis mogen voelen terwijl ze ook verzekerd zijn van alle nodige zorg. Het thuisgevoel willen we versterken door iedereen te ondersteunen in zijn individuele zijn en dit op een sociale, respectvolle en flexibele wijze.