VAST BUREAU

Binnen de schoot van de raad wordt bij de aanvang van elke bestuursperiode (zes jaar) een vast bureau verkozen.

Samenstelling:

Het vast bureau is samengesteld uit de leden van het college van burgemeester en schepenen:

Zij behartigen materies die verband houden met dagelijkse werkzaamheden van het OCMW en wat essentieel is.