VAST BUREAU

Binnen de schoot van de raad wordt bij de aanvang van elke bestuursperiode (zes jaar) een vierkoppig vast bureau verkozen.

Samenstelling:

Peter Gelaude, voorzitter
Joris Defour, secretaris
Christine De Ceuninck en Iris Poignie, leden

Het vast bureau kan vergeleken worden met het college van burgemeester en schepenen:

Zij behartigen materies die verband houden met dagelijkse werkzaamheden en wat essentieel is. 

Zij behandelen alle individuele aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening van welke aard ook (aanvragen bestaansminimum, financiële steun, huisvesting, vreemdelingen,...). 

Zij geven adviezen over materies die een eindbeslissing moeten krijgen door de raad.