VAKANTIETOELAGEN ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

Sommige sociale organisaties en instituten organiseren vakantiereizen voor zieken en gehandicapten. Het OCMW kan tegemoet komen in de kosten van dergelijke vakantiereizen.

Bij voorlegging van bewijsstukken van deelname aan een georganiseerde vakantie voor zieken en gehandicapten wordt door het OCMW een vakantietoelage toegekend.

De aanvragen moeten gericht worden aan vast bureau en moeten vergezeld zijn van een attest van de organiserende instelling waarbij de aard en de duur van de vakantie wordt vermeld.
Deze toelage wordt jaarlijks uitbetaald en bedraagt € 50