TOELAGE THUISVERZORGING KINDEREN MET EEN ERNSTIGE HANDICAP

Aan gezinnen die minstens drie maanden in de gemeente ingeschreven en waarvan de moeder en/of vader thuis de verzorging en opvoeding op zich nemen van kinderen met een ernstige handicap, wordt een sociaal-pedagogische toelage verleend per kind, als waardering voor de bijzondere zorgen die hiervoor vereist zijn. De aanvraag voor de toelage wordt gericht aan het OCMW van Pittem.