TOELAGE THUISVERZORGING KINDEREN MET EEN ERNSTIGE HANDICAP

Aan gezinnen die minstens drie maanden in de gemeente ingeschreven en waarvan de moeder en/of vader thuis de verzorging en opvoeding op zich nemen van kinderen met een ernstige handicap, wordt een sociaal-pedagogische toelage verleend van € 125,00 per kind dat eveneens een provinciale toelage bekomt volgens het provinciaal reglement van 4 februari 1993, als waardering voor de bijzondere zorgen die hiervoor vereist zijn. De aanvraag voor de toelage wordt gericht aan het OCMW van Pittem en moet vergezeld zijn van het bewijs van de uitbetaling van de provinciaal sociaal-pedagogische toelage.