SUBSIDIE THUISZORG

Teneinde het zelfstandig (blijven) wonen te ondersteunen kan het OCMW een subsidie voor thuiszorg van zorgbehoevende weduwen/weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen verlenen.

De subsidie wordt bepaald op € 25,00 per maand en per zorgbehoevende aan de zorgverstrekker.

Om op deze subsidie aanspraak te kunnen maken moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

1) de zorgbehoevende moet recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
2) de zorgbehoevende moet dezelfde woon- en verblijfplaats hebben als de zorgverstrekker(s). Dit moet blijken uit een nazicht van de bevolkingsregisters.
3) de zorgbehoevende moet een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ontvangen van de zorgkas waarbij zij/hij aangesloten is.
4) de zorgverstrekker(s) moeten zich daadwerkelijk met de verzorging van de zorgbehoevende inlaten. De zorgverstrekker(s) en de zorgbehoevende moeten na de aanvraag ook effectief samenwonen.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt 1 maal per jaar.

Vanaf december kunt u het formulier voor het bekomen van de premie voor thuiszorg aanvragen bij het OCMW van Pittem. Gelieve telkens een betalingsbewijs van de ontvangen bedragen van de maandelijkse mantelzorgtoelage van de zorgkas te bewaren. Deze bewijzen moeten samen met het aanvraagformulier, het attest van zorgverzekering en het attest van VT ingediend worden tegen 15 januari van het volgende jaar.