SERVICEFLATS RESIDENTIE BREEMEERS

Het serviceflatgebouw is gelegen in de Koolskampstraat 46 te Pittem. Het wordt beheerd door het OCMW van Pittem. Het gebouw telt 9 individuele woongelegenheden voor zelfstandig wonende oudere: de bewoners leven volledig zelfstandig, maar kunnen beroep doen op de gemeenschappelijke diensten die georganiseerd worden. De dagelijks verantwoordelijke van de serviceflats is Katrien Verlet, directie van WZC Sint-Remigius en Residentie Breemeers.