FINANCIEEL BEHEERDER

De financiële zaken van het OCMW zijn het domein van de financieel beheerder.

De financieel beheerder is de financiële manager van het OCMW en voert de boekhouding en verricht de wettelijkheidscontrole van alle inkomsten en uitgaven.
 De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de ontvangsten en uitgaven, adviseert bij de opmaak van het budget en coördineert de opmaak van de balans- en resultatenrekening.

Spreekuur: elke maandag- en vrijdagvoormiddag

 

Martine Debaecke

051/61.00.66
E-mail