OCMW-RAAD

Het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit de raadsleden. Zij wonen te Pittem. Zij worden voor zes jaar verkozen door de gemeenteraad. Zij hebben tot taak alles te regelen wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort. Onder de raadsleden van het OCMW worden ook nog eens leden verkozen die deel uitmaken van het Vast Bureau. Dit Vast Bureau is het dagelijks bestuur van het OCMW (te vergelijken met het College van Burgemeester en Schepenen bij de gemeente).

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert minstens eenmaal per maand.
De vergaderingen van het OCMW zijn openbaar.

Samenstelling:

Voorzitter


Burgemeester


Secretaris


Leden