OCMW-RAAD

Het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit de raadsleden. Zij wonen te Pittem. Zij worden voor zes jaar verkozen door de gemeenteraad. Zij hebben tot taak alles te regelen wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort. Onder de raadsleden van het OCMW worden ook nog eens leden verkozen die deel uitmaken van het Vast Bureau. Dit Vast Bureau is het dagelijks bestuur van het OCMW (te vergelijken met het College van Burgemeester en Schepenen bij de gemeente).

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert minstens eenmaal per maand.
De vergaderingen van het OCMW zijn openbaar.

Samenstelling:

Voorzitter

Peter Gelaude
Burchtstraat 19 bis
051/46.50.42
E-mail

Burgemeester

Ivan Delaere
Sint-Remigiusstraat 6
051/46.70.65
E-mail

Secretaris

Joris Defour
Schoolstraatje 1
051/61.00.61
E-mail

Leden

Jeroen Delmotte
Meulebekestraat 97
0472/09.87.74
E-mail
Iris Poignie
Veldstraat 29
051/46.45.32
E-mail
Dominique Coopman
Sint-Remigiusstraat 28
0477/78.02.94
E-mail
Frank Balcaen
Joos de ter Beerstlaan 23
0496/23.01.80
E-mail
Noel Laethem
Doelstraat 13
051/46.67.65
E-mail
Christine De Ceuninck
Muizebeekstraat 5
051/46.61.42
E-mail
Marijke Vandekerckhove-Degraeve
Jozef Cardijnstraat 20
051/46.43.46
E-mail
Carine Patteeuw
Joos de ter Beerstlaan 67
0476/42.66.99
E-mail