OCMW-RAAD

Het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit 17 raadsleden. Zij wonen te Pittem en zijn dezelfde leden als de raadsleden van de gemeenteraad. Zij worden voor zes jaar aangesteld. Zij hebben tot taak alles te regelen wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort. Onder de raadsleden van het OCMW worden ook nog eens leden verkozen die deel uitmaken van het Vast Bureau. Dit Vast Bureau is het dagelijks bestuur van het OCMW en zijn tezelfdertijd de leden van het College van Burgemeester en Schepenen.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert minstens eenmaal per maand aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.
De vergaderingen van het OCMW zijn openbaar.

Samenstelling:

Zie de leden van de gemeenteraad.

Voorzitter


Burgemeester


Secretaris


Leden