MINDER MOBIELEN CENTRALE

Kan je wegens je leeftijd of handicap geen gebruik maken van het openbaar vervoer of van je eigen wagen en beschik je slechts over een beperkt inkomen dan kan je beroep doen op de Minder Mobielen Centrale.
Vrijwilligers staan met hun eigen wagen in voor het vervoer.
Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt € 10,00 (€ 5 vanaf juli). Voor een koppel bedraagt het lidgeld € 15,00 voor één jaar (€ 7,5 vanaf juli). Per gereden kilometer betaalt u € 0,30. Aanvragen minimum drie dagen voor de verplaatsing in het Sociaal Huis van het OCMW in de Koolskampstraat 46 bij de sociale dienst, tel. 051/61 00 60.