LEEFLOON

De wet van 26 mei 2002 inzake het recht op maatschappelijke integratie is van toepassing sedert 1 oktober 2002 en vervangt de wet op het bestaansminimum.
De wet voorziet in een uitkering aan personen die geen of onvoldoende inkomsten hebben.

 

Er zijn 3 categorieën: (bedragen op 01/01/2021 per maand)
- samenwonende personen € 656,45

- alleenstaanden € 984,68

- persoon met gezinslast € 1.330,74

 

Om recht te hebben op maatschappelijke integratie moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:
- nationaliteit : Belg, onderdaan Europese Unie, staatloos, erkend vluchteling, vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister 
- leeftijd : meerderjarig, minderjarig ontvoogd door huwelijk, minderjarig met kind ten laste of zwanger 
- gewoonlijke en werkelijke verblijfplaats in België
- ontoereikende bestaansmiddelen 
- bereidheid tot werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is 
- uitputten van de rechten op sociale uitkeringen en onderhoudsgeld