HUURSUBSIDIE PERSONENALARMTOESTEL

Teneinde het zelfstandig (blijven) wonen te ondersteunen kan het OCMW binnen de perken van het op de goedgekeurde budget voorziene en beschikbare krediet een tegemoetkoming verlenen aan bejaarden, zieken en gehandicapten in de abonnementskosten van een personenalarmtoestel dat gekoppeld en verbonden is met een hulpcentrale.

De tegemoetkoming in de huur wordt vestgesteld op 50% van de huurprijs met een maximum van € 7,50 per maand.

Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen dient de aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1) wonen in de gemeente in een privéwoning.
2) de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben of een dokterattest voorleggen van ernstige handicap of langdurige ziekte.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt 1 maal per jaar.

Vanaf december kunt u opnieuw het aanvraagformulier voor huursubsidie personenalarm aanvragen bij het OCMW van Pittem. Gelieve telkens de facturen en de betalingsbewijzen te bewaren. Deze bewijzen moeten samen met het aanvraagformulier ingediend worden tegen eind januari van het volgende jaar.