EQUIVALENT LEEFLOON

Voldoe je niet aan de nationaliteitsvoorwaarde om een leefloon te ontvangen dan kan je in sommige gevallen toch recht hebben op een equivalent leefloon. Na sociaal onderzoek bepaalt het OCMW of je in aanmerking komt voor een maandelijkse uitkering, equivalent leefloon genaamd. De bedragen van het equivalent leefloon zijn afhankelijk van jouw gezinssituatie.