COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Soms is de schuldenlast te groot waardoor iemand niet meer in staat is de vaste kosten en lopende afbetalingen na te komen. Een akkoord bereiken met de schuldeisers kan niet meer. Door hoge aangerekende intresten en kosten op de hoofdsom blijkt een minimale afbetaling een bodemloos vat. Dan is het zinvoller om via de collectieve schuldenregeling een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Bij goedkeuring wordt de procedure aangevat en worden de financiële middelen beheerd door de schuldbemiddelaar, aangeduid door de rechter.
De schuldbemiddelaar kan het OCMW zijn of een advocaat. De schuldbemiddelaar tracht een leefbaar evenwicht te vinden tussen het beschikbaar gedeelte om schulden af te betalen en het leefgeld. Er wordt een strikt plan opgesteld hoe de schulden kunnen betaald worden (= aanzuiveringregeling). Hierin wordt verzocht om de schulden te herleiden tot de hoofdsom. Als de schuldeisers niet akkoord gaan, legt de rechter een regeling op.