BUDGETBEHEER

Bij budgetbeheer gaat u ermee akkoord dat het OCMW volmacht krijgt op uw rekening. De betalingen worden verricht door de maatschappelijk werker als ondersteuning, en rekening houdend met uw inkomsten. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen inkomsten en uitgaven (vaste kosten/afbetalingen/leefgeld).