ART. 60

Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60 & 7 treedt het OCMW op als werkgever met als doel de cliënten het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid en om de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.

Deze vorm van tewerkstelling dient om deze personen na een lange periode van inactiviteit te motiveren om te werken en te leren organiseren (o.a. regelen van kinderopvang).
Een nieuw levensritme wordt aangeleerd.
Door de ervaring een zinvolle en loonvormende arbeid te verrichten zal men zich meer gewaardeerd voelen.
Dit verhoogt het zelfbeeld en helpt om zich te handhaven in de samenleving.