AANVRAAG

Het Woonzorgcentrum Sint-Remigius is een erkend rust- en verzorgingstehuis (RVT). Dit wil zeggen dat in ons huis zowel valide bejaarden wonen die nog vrij zelfstandig leven, als mensen die veel lichamelijke verzorging nodig hebben. Wij bieden ook opvang en verzorging aan dementerende bejaarden. In Woonzorgcentrum Sint-Remigius zijn 54 eenpersoonskamers (waarvan 3 kortverblijfkamers) voorzien voor zorgbehoevende ouderen van minimum 65 jaar. Ons centrum is werkzaam binnen het groter geheel van het OCMW. De dagelijks verantwoordelijke van Sint-Remigius is de directeur. Een gans team - verzorging, verpleging, animatie, ergotherapie, kinesitherapie, sociale dienst, coördinerend arts, keuken, onderhoud, wasserij - staat ter beschikking van onze bewoners.

Door de vergrijzing van de bevolking, stijgt de vraag naar opnames in ouderenvoorzieningen. Het is dan ook aangeraden tijdig een plekje te reserveren in het woonzorgcentrum, ook al is het nog niet dringend.
Indien u zich wenst op de wachtlijst te plaatsen, kunt u uw aanvraag richten tot Sanne Vanthournout.

Gelieve telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken. Zo kan de sociale dienst uitgebreid tijd maken voor een intakegesprek en indien gewenst, een rondleiding in de voorziening.

Sanne Vanthournout

051/61.00.60
E-mail